Ordinacija za
Neurologiju i Psihijatriju
Doktor Vesa

Ordinacija sa dvadesetogodišnjim iskustvom

POST-KOVID SINDROM!


Oblasti medicine
kojima se bavi ordinacija Doktor Vesa


VRHUNSKA DIJAGNOSTIKA


neurologija

NEUROLOŠKI PREGLED

Više...

psihijatrija

PSIHIJATRIJSKI PREGLED

Više...

emng

EMNG

Više...

eeg

EVOCIRANI POTENCIJALI

Više...

eeg

EEG

Više...

eeg

KOLOR DOPLER
KRVNIH SUDOVA

Više...

logo

MAGNETNA REZONANCA

Više...

logo

MULTI SLICE CT

Više...

NAJSAVREMENIJE LEČENJE


NEUROLOŠKE KOMPLIKACIJE
ŠEĆERNE BOLESTI

Više...

MIGRENE
I OSTALE GLAVOBOLJE

Više...

POREMEĆAJI CIRKULACIJE MOZGA

Više...

EPILEPSIJA

Više...

NEUROLOGIJA I PSIHIJATRIJA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Više...

OBOLJENJA KIČME

Više...

PSIHOZE

Više...

OPSESIVNI, PANIČNI,
FOBIČNI POREMEĆAJI
I OSTALE NEUROZE

Više...

DEPRESIJA

Više...


PARKINSONOVA BOLEST

Više...

MULTIPLA SKLEROZA

Više...

VRTOGLAVICA

Više...

KUĆNE POSETE

Više...

POST-KOVID SINDROM

Više...Doktor

Dr Veselin Pavićević

Dr Veselin Pavićević

Specijalista za neurologiju i psihijatrijuO ordinaciji dr Vesa

Ordinacija je 1994. godine registrovana za dijagnostiku i lečenje neuroloških i psihijatrijskih obolenja. Jedna je od ordinacija sa regionalnim značajem i sa pacijentima sa čitave teritorije bivše države. Vrhunska dijagnostika, najsavremenije lečenje, iskustvo, savesnost i znanje su karaketristike po kojima je ordinacija prepoznatljiva.

Dr Veselin Pavićević


Vlasnik ordinacije, specijalista za neurologiju i psihijatriju. Višegodišnji načelnik Ambulantno polikliničkog odeljenja Neuropsihijatrijske i Neurološke klinike Kliničkog centra Srbije.